Δημοσκόπηση — Τι θα ψηφίσετε στις πρόωρες εκλογές;

PIRAEUS VOTE

Ραγδαίες οι πολιτικές εξελίξεις στην χώρα μας και πάλι, αφού όπως φαίνεται θα γίνουν πρόωρες εκλογές την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015.

Στο παρόν άρθρο μπορείτε να ψηφίσετε ή τουλάχιστον να δείξετε την πρόθεση ψήφου σας για εκείνη την ημέρα. Τα κόμματα έχουν μπει σε σειρά σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.

Έχουμε βάλει όσα κόμματα συμμετείχαν και πήραν ψήφο ή ψήφους, ενώ αναφέρουμε μετά το ΠΑΣΟΚ που ήταν το τελευταίο από όσα μπήκαν στη Βουλή των Ελλήνων, την επιλογή του κόμματος που θα προέλθει από την Αριστερή Πλατφόρμα του ΣΥΡΙΖΑ όπως φαίνεται από τις πολιτικές εξελίξεις.

Τυχόν πολιτικές συνεργασίες που δεν είναι γνωστές μέχρι στιγμής δεν αναφέρονται και θα καταμετρηθούν στο τέλος.

ΨΗΦΙΖΕΤΕ ΕΔΩ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star