ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

889990_gj072
O Gangolf Jobb

Ο πρώην ερευνητής Gangolf Jobb ανέπτυξε και δημοσίευσε ένα υπολογιστικό εργαλείο, το TREEFINDER (http://www.treefinder.de/) για την εξαγωγή φυλογενετικών σχέσεων μεταξύ μοριακών αλληλουχιών, στο οποίο αποφάσισε πρόσφατα να αλλάξει την άδεια χρήσης/εκμετάλλευσης, απαγορεύοντας τη στις χώρες της ΕΕ που υποδέχονται τη μεγαλύτερη ροή μεταναστών!

Ο λόγος;

Είναι αντίθετος με το κύμα προσφύγων/μεταναστών, δηλώνει ότι ζημιώνει τον ίδιο, την οικογένεια και τη χώρα του (Γερμανία) και μάλιστα φτάνει στο σημείο να υποστηρίζει πως τα άρτι αφιχθέντα εργατικά χέρια είναι φθηνά και κατά συνέπεια αναβάλλουν την τελική κρίση του καπιταλισμού, εμποδίζοντας την επερχόμενη κατάρρευση του! 

Ακολουθεί το κείμενο που έχει αναρτήσει στον ιστότοπο του εργαλείου TREEFINDER, μεταφρασμένο κατά λέξη.

Αλλαγή άδειας χρήσης από τον Οκτώβριο του 2015

Από την 1η Οκτωβρίου του 2015, εγώ δεν επιτρέπω πλέον τη χρήση του λογισμικού TREEFINDER στις ακόλουθες χώρες της ΕΕ: Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Μεγάλη Βρετανία, Σουηδία, Δανία – τις χώρες δηλαδή που φιλοξενούν συνολικά τους περισσότερους μη Ευρωπαίους μετανάστες. Για όλες τις άλλες χώρες, εξακολουθεί να ισχύει η παλιά συμφωνία παραχώρησης άδειας χρήσης/εκμετάλλευσης. ΗΠΑ έχει ήδη αποκλειστεί από τη χρήση του TREEFINDER το Φεβρουάριο του 2015. Όλα αυτά είναι σύμφωνα με τη σύμβαση άδειας χρήσης που αναφέρεται στο εγχειρίδιο TREEFINDER από τις πρώτες εκδόσεις του, και μου επιφυλάσσει το δικαίωμα να αλλάξω την άδεια χρήσης, ανά πάσα στιγμή. Μπορώ να το πράξω, γιατί το TREEFINDER είναι πνευματική μου ιδιοκτησία.

Ο λόγος: δεν είμαι πλέον διατεθειμένος να στηρίξω με τη δουλειά μου το πολιτικό σύστημα στην Ευρώπη και τη Γερμανία, του οποίου και η επιστήμη είναι μέρος. Δεν υπάρχει πραγματική δημοκρατία, και διαφωνώ σχεδόν με το σύνολο των πολιτικών. Συγκεκριμένα, διαφωνώ με τη μεταναστευτική πολιτική. Η μετανάστευση βλάπτει τη χώρα μου, την οικογένεια και τους ανθρώπους μου. Όποιος προσκαλεί ή καλωσορίζει μετανάστες στην Ευρώπη και τη Γερμανία είναι εχθρός μου. Η μετανάστευση εξυπηρετεί τα συμφέροντα όχι των λαών, αλλά των μεγάλων εταιριών. Δεν είμαι εναντίον της βοήθειας στους πρόσφυγες, αλλά θα πρέπει να φυλάσσονται αυστηρώς μακριά από εμάς τους Ευρωπαίους, για περιορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, και να μην ενσωματωθούν εδώ ως φτηνά εργατικά χέρια και επιπλέον ως καταναλωτές. Η μετανάστευση αναβάλλει αδικαιολόγητα την κατάρρευση του καπιταλισμού και την τελική του κρίση. Όσο νωρίτερα το σύστημα καταρρεύσει, τόσο μεγαλύτερη ζημιά μπορεί να αποφευχθεί. Ενδεχομένως ένας εμφύλιος πόλεμος στην Ευρώπη. Για να μην αναφέρουμε την απώλεια της Ευρωπαϊκής γενετικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς.”  

Πηγή

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star