Ο ΠΛΗΡΗΣ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΣΕ 3 tweets ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΣΒΟ

TWITTER-LESVOSΑποκαλυπτική η σειρά από “τιτιβίσματα” που αφορούν τον νομό Λέσβου.

Στο πρώτο μαθαίνουμε ότι κατέρρευσε η οροφή στο ογκολογικό τμήμα του νοσοκομείου Μυτιλήνης. Ο κ. Αθανασίου (ο Μπάμπης της παραδικαστικής παράγκας που εδίωξε την Χρυσή Αυγή) και οι άλλοι βουλευτές του Νομού, τι έκαναν για να μην φθάσει η κατάσταση ως εκεί;

Οι αρχές και εξουσίες όμως, θεωρούν ότι άλλες είναι οι ανάγκες των Μυτιληνιών. Γι’ αυτό, αφού έλυσαν τα προβλήματα του Νοσοκομείου, ετοιμάζονται να φτιάξουν κέντρο φιλοξενίας ανήλικων μεταναστών.

Και για να μην υπάρχει καμιά αμφιβολία για το ποιες είναι οι προτεραιότητες πολιτικάντηδων και προπαγάνδας, το πρόβλημα από την κατάρρευση της τζαμαρίας του κολυμβητηρίου Μυτιλήνης, είναι ότι κινδυνεύουν οι πρόσφυγες.

Ο παραλογισμός της κυρίαρχης λογικής οδηγεί στον  αυτοχειριασμό του λαού μας.  Εγέρθητι!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star