Ελληνες άστεγοι απέναντι από τα γραφεία των “ανθρωπιστών” του ΣΥΡΙΖΑ

0ii001

Στο σύνολό τους τα ελληνικά ΜΜΕ δείχνουν τους λαθρομετανάστες και τους πρόσφυγες μες στην βροχή. Να όμως άστεγοι Ελληνες απέναντι από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου. Για αυτούς προφανώς δεν υπάρχει ΜΚΟ…

Από εδώ και εδώ.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star