Τους αναγνωρίζετε;

13226695_1712307982361758_4169161628496224488_n

Τσακαλώτος-Στουρνάρας

(όπως λέμε Σαμαράς-Παπανδρέου, “αριστερός” και “δεξιός”, και ΚΝίτης και τραπεζίτης)

Ησαν συμμαθητές και συγκάτοικοι στην Οξφόρδη;

Τι να τους έμαθαν;

Πώς να τους άλλαξαν;

‘Η τους διάλεξαν επειδή ήσαν διεφθαρμένοι;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star