Μέτωπο Νεολαίας: «Το έργο του Εθνικιστή Καρλ Σμιτ»

Ημέρα Λειτουργίας Μετώπου Νεολαίας: «Το έργο του Εθνικιστή Καρλ Σμιτ»

Την Δευτέρα, 23 Μαΐου 2016, κατά την συνάντηση των μελών του Μετώπου Νεολαίας πραγματοποιήθηκε ομιλία με θέμα την ζωή και το πολυσχιδές έργο του Καρλ Σμιτ, μιας μεγάλης προσωπικότητας της εθνικιστικής ιδεολογίας. Ήταν νομικός, πολιτικός επιστήμονας, κορυφαίος και διάσημος φιλόσοφος του Δικαίου, πολιτειολόγος και συνταγματολόγος. Το 1916 κατατάχθηκε εθελοντικά στο γερμανικό στρατό και πήρε μέρος στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Καρλ Σμιτ ανήκει στην παράδοση που παραπέμπει στον ρομαντικό εθνικισμό του 19ου αιώνα. Υπήρξε θεωρητικός του κράτους και ένας από τους σφοδρότερους πολέμιους του φιλελευθερισμού. Υπήρξε ιδεαλιστής και είχε πετύχει αυτό ακριβώς που είχε πει ένας άλλος πνευματικός τιτάνας της Ιδέας μας, ο Ιταλός φιλόσοφος Ιούλιος Έβολα, δηλαδή ήταν ένας επαναστάτης συντηρητικός, με ριζοσπαστικές ιδέες. Και αυτό γιατί είχε κατορθώσει να συγκεράσει με αρμονικότητα τις δυο «φύσεις» του κόσμου.

Στο ογκώδες και βαρυσήμαντο έργο του είχε αναφερθεί, μεταξύ άλλων, και στην έννοια της «δημοκρατίας», αναφέροντας ότι είναι τόσο αυταρχική στην ουσία της, που δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί από καμιά ιδεολογία, αλλά ταυτόχρονα και από πολλές μαζί. Ακόμη, ασκούσε κριτική στην ομοιογένεια που δημιουργεί στην κοινωνία, εξοντώνοντας κάθε ετερογένεια, σημειώνοντας παράλληλα ότι πολλά παράλογα πράγματα μπορούν να επιβληθούν με αφανή τρόπο και μέσα, μέσω της δημοκρατικής συνείδησης.

Επίσης, είχε μιλήσει για την έννοια του «φίλου» και του «εχθρού», ορίζοντας τον πρώτο ως εκείνον που προάγει την επιβίωση και το «ευ ζην» του κράτους και του έθνους, και τον δεύτερο ως εκείνον που τα υποθάλπει. Επιπλέον, υποστήριζε ότι ένα πολιτικό σύστημα και οι ιδέες που το διαποτίζουν θα πρέπει να αποσκοπούν στην συνέχεια και την εξέλιξη του έθνους, και όχι απλά στην συντήρηση μιας υπάρχουσας κατάστασης, πόσο μάλλον όταν αυτή δεν εξασφαλίζει τον παραπάνω θεμελιώδη και ζωτικής σημασίας, για τον λαό, στόχο. Ωστόσο, σημείωνε ότι η εξουσία που θα αποφασίσει να πραγματοποιήσει αυτό τον στόχο, θα πρέπει να το κάνει να μοιάζει με «θαύμα», δηλαδή να είναι αποδεκτή από όλους.

Επίσης, αξίζει να γίνει αναφορά στην έννοια του «αντάρτη», όπως αυτή αποτυπώθηκε και αναλύθηκε από τον Καρλ Σμιτ, τον οποίο αποκαλούσε «στοιχειακό», καθώς μέσα από το χάος δημιουργεί τάξη και ισορροπία, αλλά ταυτόχρονα και ήθος, απέχοντας μακράν από το πρότυπο του «αστικού πολιτικού στρατιώτη». Ουσιαστικά, στο πρόσωπο του «αντάρτη» έβλεπε έναν γνήσιο εθνικιστή, στον οποίο απέδιδε τα εξής θεμελιώδη χαρακτηριστικά: ασύμμετρος, ευκίνητος και γρήγορος, ο οποίος εμπλέκεται με τα πολιτικά δρώμενα, αλλά πάνω από όλα είναι βαθύτατα συνδεδεμένος με την γη και τον λαό του, δηλαδή με την πατρίδα και το αιμάτινο προγονικό ποτάμι που τον συνδέει με τις προηγούμενες και τις μελλούμενες γενεές.

Είναι ο Άνθρωπος εκείνος που βρίσκεται σε μια διαρκή εγρήγορση, σε μια συνεχή κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, και που καλείται να εμπλακεί σε καταστάσεις που δεν δημιούργησε ο ίδιος, για την νίκη της Εθνικιστικής του Ιδέας. Δεν έχει καμία σχέση με εκείνο τον τύπο ανθρώπου, τον αστό, που εξεγείρεται μονάχα στο κομμάτι εκείνο του συστήματος που δεν του είναι αρεστό σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, δίχως να επιζητεί την ολική αλλαγή και ανοικοδόμηση του σε νέες, γερές και υγιείς βάσεις. Πιο συγκεκριμένα, ο «αντάρτης» είναι εκείνος που εναντιώνεται πραγματικά και με τρόπο έμπρακτο στην υπάρχουσα τάξη, δηλαδή με τον τρόπος ζωής και την κοσμοθέαση του, υπαγορεύοντας μια διαφορετική στάση ζωής, σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο.

Κλείνοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι αν και το εξαιρετικής σπουδαιότητας έργο του διδάσκεται ακόμη και σήμερα σε πολλά πανεπιστήμια, εντούτοις το διαποτισμένο από αντεθνικές ιδέες σύστημα είτε διαστρεβλώνει τις θεωρίες και τα νοήματα του, είτε τους δίνει ερμηνείες που εξυπηρετούν το ίδιο, υποσκάπτοντας τόσο την πραγματική έννοια του Ελευθέρου Ανθρώπου – Επαναστάτη, όσο και της υπέρτατης σημασίας του Έθνους και της Πατρίδας.

Αντεπίθεση

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star