Το ίδρυμα “Europa Terra Nostra” στο πλευρό της Ελληνικής νεολαίας που μαστίζεται από την ανεργία – ΒΙΝΤΕΟ

Το ίδρυμα “Europa Terra Nostra” στο πλευρό της Ελληνικής νεολαίας που μαστίζεται από την ανεργία - ΒΙΝΤΕΟ

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα «Europa Nostra Terra» πραγματοποίησε χθες με απόλυτη απόλυτη επιτυχία εκδήλωση για την ανεργία των νέων στην Κόρινθο. Το Ίδρυμα ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2015 με στόχο την δημιουργία ποικιλόμορφων ενημερωτικών και εκπαιδευτικών δράσεων για την αλληλεγγύη ανάμεσα στα έθνη της Ευρώπης, την Ελευθερία, την Δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Πρόεδρος του Ιδρύματος «Europa Nostra Terra» είναι ο Dan Eriksson και αναπληρωτής Πρόεδρος, ο Συναγωνιστής Κωνσταντίνος ΜποβιάτσοςΣτην χθεσινή εκδήλωση στην Κόρινθο, η οποία χαρακτηρίστηκε από την μαζική συμμετοχή Ελλήνων και Ελληνίδων μοιράστηκε το κάτωθι ενημερωτικό φυλλάδιο που περιγράφει την σύγχρονη μάστιγα της ανεργίας στην Ευρώπη.


Ανεργία των νέων στην Ευρώπη – Προβλήματα και προοπτικές

Η υψηλή ανεργία των νέων ως μία διαρθρωτικά παγιωμένη, μόνιμη κατάσταση μπορεί να σημαίνει πως μία ολόκληρη γενιά στερείται των ευκαιριών της για το μέλλον. Οι επακόλουθες επιπτώσεις είναι πιθανό να εκτείνονται έως την επόμενη γενιά – η ύπαρξη της οποίας τίθεται σε κίνδυνο λόγω της απουσίας των βασικών προϋποθέσεων για τη δημιουργία οικογένειας που συνεπάγεται η ανεργία των νέων. Πρόκειται, εδώ και πολύ καιρό, για ένα οξύ κοινωνικό πρόβλημα στην Ευρώπη, για το οποίο μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί καμία λύση. Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) είχαν και έχουν με θεσπιστεί διάφορα προγράμματα, όπως για παράδειγμα:

➢ Εγγυήσεις ΕΕ για τη νεολαία
➢ MobiPro EU
➢ Πρόγραμμα Erasmus
➢ Ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας
➢ Η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση
➢ Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (Youth Employment Initiative – YEI)

Παράλληλα, η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων υπήρξε το κύριο θέμα της συνόδου κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλες τον Ιούνιο του 2013. Παρόλα αυτά, η εξάλειψη της ανεργίας των νέων δεν στάθηκε εφικτή. Τα χρόνια που πέρασαν η Ένωση δεν κατάφερε ούτε καν να πλησιάσει τον δεδηλωμένο, στα πλαίσια της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», στόχο για απασχόληση σε ποσοστό 75%. Αντίθετα πολλές έρευνες διαπιστώνουν μία επιδείνωση των ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας στη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών μελών της ΕΕ, ως επακόλουθο της χρηματοοικονομικής κρίσης. Γενικά το ποσοστό ανεργίας στις χώρες της Ένωσης ανήλθε στα τέλη Μαΐου στο 10,2%.

Το χαμηλότερο ποσοστό 4,1% παρουσιάζει η Τσεχία, ενώ στην Ισπανία το αντίστοιχο ποσοστό είναι 20,1% και στην Ελλάδα 24,2%. Οχτώ έως δέκα κράτη μέλη της ΕΕ παρουσιάζουν σταθερά διψήφια ποσοστά ανεργίας. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας τον Απρίλιο 2016 υπήρχαν στην EΕ28 συνολικά 21.224 εκατομμύρια άνθρωποι άνεργοι, εκ των οποίων τα 16.420 εκατομμύρια μόνο στην Ευρωζώνη. Όμως η κατάσταση είναι μακράν πιο δραματική σε ό,τι αφορά στην ανεργία των νέων! Τον Απρίλιο του 2016 το ποσοστό ανεργίας στους νέους στην Ε.Ε. 28 ήταν 18,8% και στην Ευρωζώνη 21,1%, ενώ τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ελλάδα με 51,6%, στην Ισπανία με 45%, στην Κροατία με 38,9% και στην Ιταλία με 36,9%. Με εξαίρεση τη Γερμανία και την Ισλανδία, όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ παρουσιάζουν διψήφια ποσοστά ανεργίας στους νέους, ενώ σε 15 κράτη μέλη το ποσοστό υπερβαίνει το 20%. Τον Απρίλιο του 2016 υπήρχαν στην ΕΕ28 συνολικά 4.235 εκατομμύρια άτομα ηλικίας κάτω των 25 ετών χωρίς εργασία, εκ των οποίων τα 2.932 εκατομμύρια.

Οι αριθμοί αναδεικνύουν την αναγκαιότητα μιας, απροκατάληπτης ως προς τα συμπεράσματα της, αξιολόγησης των μέτρων και των προγραμμάτων που έχουν υλοποιηθεί έως τώρα, προκειμένου να διαπιστωθεί γιατί δεν στάθηκε ακόμα δυνατό να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά το πρόβλημα της ανεργίας των νέων. Για τα διάφορα προγράμματα διάσωσης των τραπεζών και τα πακέτα οικονομικής βοηθείας προς κράτη που αντιμετώπισαν δυσκολίες διατέθηκαν ποσά, τα οποία ενίοτε άγγιξαν τριψήφιο αριθμό δισεκατομμυρίων και που ξεπερνούν τα όρια της φαντασίας του καθημερινού ανθρώπου.

Για καλύτερη κατανόηση και ως οδηγό, ας παραθέσουμε έναν ενδεικτικό υπολογισμό στο παράδειγμα του προγράμματος Εγγυήσεις για τη Νεολαία, το οποίο θέτει ως – αρκετά φιλόδοξο – στόχο, κάθε νέος κάτω των 25 ετών θα λαμβάνει εντός μόλις 4 μηνών μία θέση εργασίας, μαθητείας ή τουλάχιστον πρακτικής εκπαίδευσης. Για τη συγκεκριμένο πρόγραμμα θα διατεθούν κατά την περίοδο 2014 – 2020 πόροι συνολικού ύψους 6,4 δισ. ευρώ. Προς σύγκριση, για τη διάσωση των τραπεζών διατέθηκαν summa summarum περίπου 1200 δισ. ευρώ. Ανάγοντας τον διαθέσιμο προϋπολογισμό των Εγγυήσεων για τη Νεολαία στον προαναφερθέντα αριθμό των άνεργων σήμερα νέων και επιμερίζοντας στα επτά χρόνια διάρκειας του προγράμματος, για να υπολογίσουμε το μηνιαίο κατά κεφαλή ποσό, προκύπτει πως μέσω του προγράμματος της ΕΕ για κάθε άνεργο νέο θα διατεθεί το ποσό των μόλις 18  ευρώ το μήνα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απασχόληση του. Σε αυτό μπορεί να αντιτείνει κανείς, πως μόνο το έτος 2012 οι απώλειες συνεπαγόμενες από την ανεργία των νέων απώλειες υπολογίζονται σε περίπου 154 δισ. ευρώ ή στο 1,2% του ΑΕΠ της ΕΕ.

Υπάρχουν πολλά θέματα για τα οποία γίνεται λόγος για αποτυχία της Ευρώπης. Όμως δεν θα είναι απίθανο να αποτύχει και ως προς την ανεργία των νέων, εάν η τελευταία δεν αντιμετωπιστεί σύντομα και αποτελεσματικά. Τα συνδεόμενα με αυτήν προβλήματα είναι επαρκώς γνωστά και εν πολλοίς αναμφισβήτητα, όπως οι επιπτώσεις στην κοινωνικοποίηση των νέων και ο συνεπαγόμενος κίνδυνος της επικείμενης φτώχειας στην 3η ηλικία καθώς και το οφειλόμενο στην υπερπροσφορά εργατικού δυναμικού πρόβλημα της φτώχειας των εργαζομένων. Ως αιτίες, στα πλαίσια του δημόσιου διάλογου, αναφέρονται συνήθως με διαφορετική κάθε φορά βαρύτητα οι ακόλουθες διαστάσεις:

➢ Ελλιπής προστασία από απόλυση για τους νέους ανθρώπους
➢ Ελλιπής πληροφόρηση για τις προσφερόμενες δυνατότητες μαθητείας και εργασίας
➢ Επαγγελματική εκπαίδευση χωρίς προσανατολισμό στην πράξη
➢ Υψηλό ποσοστό νέων με υπερβολικά, ως προς τα ζητούμενα από τους εργοδότες, προσόντα, ως επακόλουθο ενός εκπαιδευτικού συστήματος που παρατείνει υπέρμετρα το χρόνο σπουδών και την επιστημονική εξειδίκευση
➢ Αναποτελεσματικά μέτρα της πολιτικής για την αγορά εργασίας
Λιγότερο συχνά συναντώνται στον δημόσιο διάλογο, εκτός από το θεσμικό πλαίσιο και τους προσωπικούς παράγοντες, οι μακροοικονομικές διαστάσεις που χρήζουν ανάλυσης στα πλαίσια εξέτασης της ανεργίας των νέων, όπως είναι για παράδειγμα:
➢ Το ύψος του ποσοστού κρατικών επενδύσεων
➢ Η σχέση κόστους εργασίας προς τον καθαρό μισθό
➢ Η σχέση του μεγέθους των επιχειρηματικών δομών μία χώρας
➢ Η σχέση της οργάνωσης των επιχειρήσεων βάσει της ιδιωτικής, συνεταιριστικής και κρατικής αρχής διοίκησης
➢ Εξέταση των διεθνών συναλλαγών με τρίτες χώρες μεταξύ άλλων σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα και τη νομισματική πολιτική

Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, τη χώρα με το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας των νέων, πρέπει, λαμβάνοντας υπόψη τις πιστώσεις της οικονομικής βοήθειας, να εξεταστεί εάν αυτές όντως συμβάλλουν στην εξάλειψη ενός από τα πλέον βασικά προβλήματα, όπως είναι η ανεργία των νέων. Σύμφωνα με τη μελέτη των οικονομολόγων ερευνητών Rocholl και Stahmer από τα 215 δισ. ευρώ των πακέτων διάσωσης I και II για την Ελλάδα λιγότερα από δέκα δισ. ευρώ ή λιγότερο από το 5% των πιστώσεων κατέληξαν στον ελληνικό κρατικό προϋπολογισμό, αφού το μεγαλύτερο μέρος διοχετεύθηκε στην αποπληρωμή παλαιών χρεών, σε πληρωμές τόκων και στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Συνεπώς αυτοί που διασώθηκαν ήταν πρωτίστως οι ιδιώτες πιστωτές. Μία τέτοια μεταβίβαση του κινδύνου από τους ιδιώτες πιστωτές στον δημόσιο προϋπολογισμό ανατρέπει την αρχή της οικονομίας της αγοράς.

Dan Eriksson (1982), Πρόεδρος του του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Europa Terra Nostra.
Κωνσταντίνος Μποβιάτσος (1969), Αναπληρωτής πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Europa Terra Nostra.

Διαβάστε περισσότερα: http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/to-idruma-europa-terra-nostra-gia-thn-antimetwpish-ths-anergias-twn-newn-st#ixzz4DNbvUVGL

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star