Πάμε πάλι, Erdogan! (σχόλιο “Ε”)

Image-1

Nothing is over, until it is over, λένε οι σοφοί πέρα απ’ τ’ αυλάκι.

CndqztQVUAEzkpQ

Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Ατσαλάκωτοι και ήρεμοι. Η αποστολή πέτυχε. Ηθελημένα ή αθέλητα, οι στρατιωτικοί δούλεψαν για τον σουλτάνο.

Ο Erdogan, κατά την συνήθη μέθοδο των τυράννων, θα έχει την ευκαιρία να ξεκαθαρίσει τα “λουλούδια” των Ενόπλων Δυνάμεων που πίστεψαν τους “λαγούς” του και εκδηλώθηκαν.

Στην συνέχεια, δυνατότερος και πιο ήσυχος από ποτέ, θα χρησιμοποιήσει τα F16 του όπως ακριβώς δήλωσε: “εναντίον των εχθρών της Τουρκίας”.

Αλλά και ένα αυθεντικό και επιτυχές πραξικόπημα, θα είχε τα οφέλη του, φέρνοντας την Τουρκία κοντύτερα στην ένταξη στην Ε.Ε. μετά την αλλαγή πολιτικής προσωπίδας.

Αξιοπρόσεκτο είναι, τέλος, πως κάποιοι αυθορμήτως δρώντες ανεγκέφαλοι, χάρηκαν με το πραξικόπημα γιατί είδαν τανκς στους δρόμους και στολές. Το πολιτικό κριτήριο εξέλειπε προς χάριν παιδικών φαντασιώσεων.

Ε.Δ-Π

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star