Η Φωνή του Λαού:”Στην Γαλλία οι ισλαμιστές έκοψαν το λαρύγγι ενός παππά, και εδώ μας λένε να μην είμαστε ισλαμοφοβικοί”

Η Φωνή του Λαού: Μηνύματα - Επιστολές: Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016

Στην Γαλλία οι ισλαμιστές έκοψαν το λαρύγγι ενός παππά, και εδώ μας λένε να μην είμαστε ισλαμοφοβικοί και ότι το Ισλάμ είναι μια θρησκεία αγάπης. Κάθε μέρα που περνάει η Ευρώπη αιματοκυλίζεται από πράξεις ισλαμιστών πότε θα καταλάβουν ότι το μόνο που θέλουν είναι να μας υποτάξουν στους “θεϊκούς” τους νόμους; Δεν φτάνει τόσο αίμα που χύθηκε; Όλες οι πολιτικές δυνάμεις αυτού του τόπου πλην της Χρυσής Αυγής είναι συνυπεύθυνες με αυτούς τους δολοφόνους. Αυτοί είναι που τους άνοιξαν την πόρτα και τους έβαλαν μέσα στο σπίτι μας, μέσα στην Ευρώπη.

Κ.Κ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star