Λεφτά υπάρχουν για τους νέους “Καρανίκες”! Ο Σύριζα προσλαμβάνει μια ολόκληρη ενδεκάδα

Λεφτά υπάρχουν για τους νέους “Καρανίκες”! Ο Σύριζα προσλαμβάνει μια ολόκληρη ενδεκάδα

Εκτός από τα κόμματα (πάντα του… συνταγματικού τόξου, μη χαλάμε και την «πιάτσα»…), λεφτά υπάρχουν και για την πρόσληψη «συμβούλων» (τύπου Καρανίκα…) στα πολιτικά γραφεία των στελεχών της συγκυβέρνησης.

Έτσι, έντεκα (11) νέες θέσεις ειδικών «συμβούλων» συστάθηκαν στα πολιτικά γραφεία τριών υπουργών και αναπληρωτών υπουργών, με συνολική επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού (δηλαδή των «κορόιδων» που πληρώνουν, των Ελλήνων φορολογουμένων) ύψους περίπου 115.400 ευρώ για το τρέχον οικονομικό έτος και περί τις 316.000 ευρώ για καθένα από τα επόμενα έτη.

Η αύξηση των θέσεων ειδικών συμβούλων – ειδικών συνεργατών αφορά στο πολιτικό γραφείο της ψεκασμένης αναπληρώτριας υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κυρίας Έλενας Κουντουρά, στο πολιτικό γραφείο του κομμουνιστή υπουργού Υγείας Ξανθού και στο πολιτικό γραφείο του επίσης κομμουνιστή αναπληρωτή υπουργού Υγείας Πολάκη, «για την κάλυψη εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών» (έτσι το λένε πάντα…).

Επειδή δε τα ρουσφέτια αυτά είναι έκτακτα, το υπουργείο Οικονομικών – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σημειώνει ότι «οι δαπάνες αυτές, οι οποίες είναι πέραν των προβλέψεων του προϋπολογισμού, θα καλυφθούν από πιστώσεις του αποθεματικού του κρατικού προϋπολογισμού».

Πληρώστε «κορόιδα», για να βολεύονται οι διάφοροι «Καρανίκες»!

ethnikismos.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star