Το Ισλαμικό Κράτος γιορτάζει το Μπαϊράμι (video)

isis1isis21

Με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο το Ισλαμικό Κράτος εορτάζει το Μπαϊράμι.

Το video άγριο, αλλά πρέπει να το δείτε.

Υποψιάζομαι ότι το Ισλαμικό Κράτος έχει προσλάβει σκηνοθέτη από το Χόλυγουντ, ή το Χόλυγουντ σκηνοθετεί το Ισλαμικό Κράτος;
Από εδώ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star