Για τον θάνατο του Αντρέι Βάιντα

237915

“Η επανάσταση από την πρώτη μέρα που πήρε την εξουσία γνώρισε τη συκοφαντία. Καμία έκπληξη! Φυσικά όσο ήταν ισχυρή και είχε δικό της κράτος (Σοβιετική Ενωση) οι συκοφαντίες έπαιρναν αμέσως τις απαντήσεις που έπρεπε. Σήμερα που δεν υπάρχει οργανωμένη, σε μεγάλο και δυνατό κράτος, επαναστατική δύναμη για να απαντήσει, το χρέος πέφτει σε όλους όσοι πιστεύουν στον κομμουνισμό! Και πρέπει ο καθένας μας να το πάρει «προσωπικά».

Ριζοσπάστης, 5-2-2009

zr9alxdqij3mnbak9iiz
Andrzej Witold Wajda (6/3/1926-9/10/2016)

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star