Οταν οι Ελληνες πολεμούσαν χορεύοντας

14716073_1143628989007650_6221232566147451712_n

Σεπτέμβριος 1940, χορός στο δάσος, περιοχή Επταχωρίου.
Μπροστά ο Δαβάκης, τον κρατάει ο πρόεδρος Επταχωρίου Κοσμάς Τσέτσος.
Αυτό γινόταν συχνά στην πλατεία Επταχωρίου, για ενθάρρυνση των στρατιωτών και των κατοίκων της περιοχής εν όψει του πολέμου.

πηγή

One reply to “Οταν οι Ελληνες πολεμούσαν χορεύοντας

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star