ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ:Ανακοίνωση για την επίσκεψη Λαβρόφ

 

λήψη

Η Χρυσή Αυγή λέει ΝΑΙ στην ελληνορωσική προσέγγιση σε ζητήματα εθνικής άμυνας, ενέργειας και εμπορίου. Πραγματική συνεργασία με την ομόδοξη Ρωσία θα υπάρξει μόνο όταν την χώρα διοικήσει η Χρυσή Αυγή και όχι οι πουλημένοι σε αμερικανικά και γερμανικά συμφέροντα πολιτικοί, που στηρίζουν το απαράδεκτο εμπάργκο κατά της Ρωσίας.

 

Χρυσή Αυγή – Γραφείο Τύπου

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star