ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ Ο… ΠΟΝΗΡΟΥΛΗΣ ΚΟΥΛΗΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥ ΜΑΡΕΒΑ;

 

koulis_mareva

Συνεχίζει για μια ακόμα χρονιά το βιολάκι των προσωπικών δηλώσεων πόθεν έσχες, ο φον Κούλης, μην συμπεριλαμβάνοντας την γυναίκα του Μαρέβα Γκραμπόφσκι.

Επίσημη δικαιολογία γι’ αυτή την σημαντική παράλειψη, είναι ότι κατά το διάστημα 2006-2014 το ζεύγος ήταν σε διάσταση –η παρούσα δήλωση πόθεν έσχες ήταν για τα έτη 2013 και 2014- και για αυτό το λόγο δεν υπέβαλλε κοινή φορολογική δήλωση και κοινή δήλωση πόθεν έσχες.

Και βέβαια, αυτό είναι σωστό εις ότι αφορά την φορολογική δήλωση, αλλά όχι για την δήλωση του πόθεν έσχες, καθώς ο σκοπός της τελευταίας είναι η απλή γνωστοποίηση της περιουσίας.

Γιατί, λοιπόν, κρύβει την περιουσία της Μαρέβα ο… πονηρούλης Κούλης; Διότι, αν την συμπεριλάβει, θα φανεί ότι είναι ο πλουσιότερος πολιτικός αρχηγός!

πηγή

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star