Το θάρρος και η αλήθεια

“Θα έρθουν εποχές στη ζωή σας που θα χρειαστεί να δώσετε ό,τι έχετε, προκειμένου να αντιμετωπίσετε αυτό που βρίσκεται μπροστά σας, αντί να κρύβεστε από μια αλήθεια τόσο τρομερή που το μόνο χειρότερο είναι το ψέμμα με το οποίο επιθμείτε να την αντικαταστήσετε”.

“Είμαστε όλοι πιο υπεύθυνοι για την κατάσταση του κόσμου από όσο πιστεύουμε ή θα αισθανόμασταν άνετα να πιστέψουμε.

Χωρίς την επισταμένη προσοχή μας, ο ίδιος ο πολιτισμός κλίνει προς τη διαφθορά. Η τυραννία μεγαλώνει αργά και μας ζητά να υποχωρήσουμε με σχετικά μικροσκοπικά βήματα.

Αλλά κάθε υποχώρηση αυξάνει την πιθανότητα της επόμενης υποχώρησης. Κάθε προδοσία συνείδησης, κάθε πράξη σιωπής (παρά τη δυσαρέσκεια που νιώθουμε όταν φιμωνόμαστε) και κάθε εξορθολογισμός, αποδυναμώνει την αντίσταση και αυξάνει την πιθανότητα της επόμενης περιοριστικής κίνησης προς τα εμπρός. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν εκείνοι που σπρώχνουν προς τα εμπρός χαίρονται με τη δύναμη που έχουν τώρα αποκτήσει—και τέτοιοι άνθρωποι βρίσκονται πάντα.

Καλύτερα να στέκεστε εμπρός, σε εγρήγορση, όταν το κόστος είναι σχετικά χαμηλό — και, ίσως, όταν οι πιθανές ανταμοιβές δεν έχουν ακόμη εκλείψει. Καλύτερα να στέκεστε εμπρός, προτού διακυβευτεί ανεπανόρθωτα η ικανότητα να το πράξετε.

Δυστυχώς, οι άνθρωποι συχνά ενεργούν παρά τη συνείδησή τους –ακόμα κι αν το γνωρίζουν– και η κόλαση έχει την τάση να φθάνει βήμα-βήμα, προδοσία την προδοσία. Και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι σπάνιο για τους ανθρώπους να αντισταθούν σε αυτό που γνωρίζουν ότι είναι λάθος, ακόμη και όταν οι συνέπειες για κάτι τέτοιο είναι σχετικά μικρές. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να σκεφτείτε βαθιά, εάν σας ενδιαφέρει να κάνετε μια ηθική και προσεκτική ζωή: εάν δεν αντιλέγετε όταν οι παραβάσεις κατά της συνείδησής σας είναι ασήμαντες, γιατί να υποθέσετε ότι δεν θα συμμετάσχετε ηθελημένα όταν οι παραβιάσεις ξεφύγουν πραγματικά;”

~Jordan B. Peterson, Beyond Order: 12 More Rules For Life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star