Ο Πατριωτισμός της Δέσποινας Γερουλάνου

Πατριωτισμός πάνω απ’όλα είναι ο καθημερινός και συνεχής αγώνας για την Ελευθερία. Ελευθερία στον λόγο, στην έκφραση, στις επιλογές όλων, που δεν νοείται χωρίς Δημοκρατία και κράτος Δικαίου. Πατριωτικό είναι το «είμαστε εις το εμείς και όχι εις το εγώ», η συμμετοχή. Όπως είναι σήμερα οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής που παλεύουν για το δικαίωμα στη ζωή όλων μας, και όλοι όσοι βάζουν διαχρονικά το εμείς πάνω από το εγώ. Πατριωτική είναι η αγάπη για την παράδοση, όχι ως κακόγουστος μιμητισμός αλλα ως δυναμική, δημιουργική συνέργεια. Πατριωτικό είναι όλα αυτά που τόσο αγάπησες στον οικείο αυτό τόπο, τη διάφανη θάλασσα και το φως, τις μυρωδιές του Πάσχα και των αχινών, τους ήχους των τραγουδιών και της ψαρόβαρκας, να τα παραδώσεις πιο φωτεινά, πιο μυρωδάτα και πιο μελωδικά”.   

Δέσποινα Γερουλάνου, 25 Μαρτίου 2021.

Για την υπέροχη, γενναία, δυναμική, τρυφερή, μυθική Δέσποινα Γερουλάνου (1958-2023) που έφυγε στις 18 Απριλίου.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star